Best Xianxia Novel List

Hot Xianxia Novel

1
Xianxia, Action, Adventure, Fantasy, Xuanhuan, Martial Arts
2
Historical, Romance, Xianxia, Josei, Action, Martial Arts, Fantasy
3
Historical, Shoujo, Fantasy, Adventure, Mature, Martial Arts, Xianxia, Romance, Action, Comedy
4
Xianxia, Harem, Adventure, Martial Arts, Xuanhuan, Action
5
Romance, Martial Arts, Adventure, Harem, Comedy, Xianxia, Action
6
Action, Drama, Xianxia, Martial Arts, Adventure, Seinen, Tragedy, Fantasy
7
Xianxia, Adventure, Supernatural, Action, Romance, Drama, Harem, Tragedy, Mature, Martial Arts
8
Xianxia, Drama, School Life, Action, Comedy, Mature, Harem, Martial Arts, Xuanhuan
9
Xianxia, Sci-fi, Martial Arts, Harem, Action, Fantasy, Adventure
10
Xianxia, Martial Arts, Psychological, Adventure, Action, Tragedy, Fantasy, Mature